Erik Andersen dømt til ni års forvaring

Publisert 1.juli 2010 | Medieoppslag

Erik Andersen dømt til ni års forvaringFOLLO TINGRETT (VG Nett) Erik Andersen (58) er dømt til ni års forvaring i Lommemann-saken. 58-åringen må også betale over 2,5 millioner kroner i erstatning til 66 ofre.

Det ble klart under domsavsigelsen i Follo tingrett. Han er dømt til ni års forvaring, med en minstetid på seks år. Dermed følger retten aktors påstand om straffeutmåling i saken.

Andersen er dømt for overgrep mot 66 små gutter i perioden 1999 til 2006. Han er også dømt for ett av de to tiltalepunktene som omhandler voldtekt.

I tillegg dømmes han til å betale oppreisning til 66 ofre. Summene til hvert av ofrene varierer fra 30 000 til 125 000 kroner. Den totale erstatningssummen er 2 525 000 kroner.

Erstatningskravet er betydelig lavere enn ofrenes krav som lyder på en samlet sum på 7,5 millioner.

Andersen er også dømt til å betale 500 000 kroner i saksomkostninger.