Barnehus

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn og unge hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for:

• seksuelle overgrep
• vold
• barnemishandling
• kjønnslemlestelse
• barn som har vært vitne til vold

Barnehuset er et senter for å styrke kompetansen til de som arbeider med barn og bedre samarbeidet mellom etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte skal også gi råd og veiledning til foreldre, andre pårørende og lokale tjenester.

Barnehusene er etablert følgende 5 steder; Bergen, Trondheim, Tromsø, Hamar og Kristiansand. På linken nedenunder finner dere en oversikt over hjemmesidene til alle barnehusene.

http://www.barnehuset.com/

  • Barnehuset er et selvstendig, fysisk hus – ikke en eksisterende institusjon.
  • Huset er utstyrt for dommeravhør, medisinske undersøkelser og rom for samtale/terapi
  • Barnet skal få alle tjenestene i huset – ikke sendes fra sted til sted.
  • Fagteamet skal dekke flere fagområder og ha ekspertise innen seksuelle og fysiske overgrep.
  • Lege eller sykepleier som gjennomfører medisinske undersøkelser, skal ha spisskompetanse
  • Barnehuset skal bygge opp kunnskap og kompetanse om overgrep mot barn på alle fagområder, slik at personalet gi råd og veiledning. Kompetanse skal utvikles i samarbeid med de regionale kompetansesentra om vold og traumatisk stress