Helsesøster

Om du blir, eller har opplevd å bli utsatt for incest eller seksuelle overgrep kan helsesøster være en person du kanskje kan ta kontakt med. Fordelen med helsesøster er at du kjenner henne litt fra før, og du kan komme og prate uten å bestille time på forhånd.

Helsesøstrene er vant til at barn og ungdom kommer og prater om ting som er vanskelig. Helsesøster kan hjelpe deg med å få kontakt med andre om du har behov for hjelp og støtte fra andre etater.

Om du er pårørende til et barn under skolealder, og du har mistanke til at ditt barn blir seksuelt misbrukt kan du kanskje prate med helsesøster på den helsestasjonen du har kontakt med. Her kan du få råd og veiledning i forhold til din bekymring. Helsestasjonen kan i tillegg henvise deg videre til andre relevante etater.