Incestsentre

Om du velger å ta kontakt med et Incestsenter kan du være anonym. Dette tilbudet er et lavterskeltilbud, og du trenger ikke henvisning fra noen for å ta kontakt.

Mange av de som jobber på et Incestsenter har selv vært seksuelt misbrukt i egen barndom, mens andre er pårørende til utsatte barn, Noen er i familie til utsatte, mens andre faller ikke inn under denne kategorien, men de har et stort ønske om å hjelp de som har vært seksuelt misbrukt.

De fleste sentrene jobber ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp, og de har forskjellige tilbud til deg som har vært utsatt for incest, eller er pårørende til utsatt.

I dag finnes til sammen 16 Incestsentre/ Støttesentre mot incest og seksuelle overgrep rundt om i landet. Incestsentrene tilbyr samtaler, støtte og veiledning til barn, ungdommer, kvinner og menn som er, eller har vært utsatt for, incest og seksuelle overgrep. Foreldre og pårørende til barn som utsatte for overgrep får også hjelp. Hvilke tilbud det enkelte senter gir, varierer fra senter til senter. De fleste tilbudene ved sentrene er gratis, og ansatte har taushetsplikt. Sentrene er et viktig supplement til primær- og spesialisthelsetjenesten.

Nedenfor ser du hvilke Incestsentre som finnes rundt omkring i Norge i dag. Vi håper du kan gå inn på linken til det senteret som er nærmest der du bor, og lese om hva dette senteret kan tilby deg av hjelp.

Akershus

Incestsenteret i Follo
Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 30
Fax: 64 97 23 35
E-post: post@so-senteret.no
Web: www.incestsenteretifollo.no

Aust-Agder

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Arendal
Langbryggen 13, 4 etasje
4801 Arendal
Tlf: 37020200/91 78 90 35
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: www.smso-agder.no

Buskerud

Buskerud regionens Incestsenter
Haugesgt. 1
PB 237 Bragenes
3001 Drammen
Tlf: 32 04 58 00
E-post: bris@drammen.kommune.no
Web: www.brisenter.org

Finnmark

Nora Krise og incestsenter
Amtmannsgt. 4
PB 347
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 60 60
Fax: 78 99 60 61
E-post: info@norasenteret.no
Web: www.norasenteret.no

Samisk krise- og incestsenter
Boks 97
9730 Karasjok
Tlf: 78 46 70 88
E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no

Web: http://www.krisesenter.com/index.html

Hedmark

Støttesenteret mot incest og overgrep
Storgata 10
2408 Elverum
Tlf: 97159810

E-post: post@elverum-smiso.no
Web: www.smisoelverum.no

Gudbrandsdalen krise og incestsenter
Postboks 128
2601 Lillehammer
Tlf: 61 27 92 30
Fax: 61 27 92 25
E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep – Hamar
Lindbergbakken 3 B
2318 Hamar
Tlf: 62 53 34 01
E-post: post@smisohamar.no
Web: www.smisohamar.no

Hordaland

Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland
St Jacobsplass 9, 1. etg
5008 Bergen
Tlf: 55 90 49 90
E-post: post@smih.no
Web: www.smih.no

Møre og Romsdal

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Møre og Romsdal
Moldeliveien 9
6413 Molde
Tlf: 71 11 51 55
Fax: 71 11 51 56
E-post: smiso@smiso-mr.no

Web:www.smiso-mr.no

Nord-Trøndelag

Senter mot Incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag
(Besøksadresse: Staupslia 41)
Postboks 126
7603 Levanger
Tlf: 74 08 65 00
Mobil: 46936977
E-post:smiso@smi.nt.no

Web: www.smi.nt.no

Nordland

Senter mot incest og seksuelle overgrep-Nordland
Peter Bachsgt.11
Postboks 138
8651 Mosjøen
Tlf: 75173050/46936760
E-post: post@smiso-nordland.no
Web: www.smiso-nordland.no

Oppland

Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS
Glassverksgata 5
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 14 00
E-post: post@smiso-oppland.no

Web: www.smiso-oppland.no

Oslo

Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo
Postboks 568 Sentrum
(besøksadresse: Akersgt. 1-5, inngang 1, 4 etasje
0105 Oslo
Tlf: 23 31 46 50 Rådgivning

Tlf: 23314652 (kl. 08.00-14.00) administrasjon
Fax: 23 31 46 51
E-post: postmaster@smioslo.no
Web: www.sentermotincest.no

SSMM, Senter for seksuelt misbrukte menn
Postboks 821 Sentrum
Besøksadresse:
Skippergata 30
0104 Oslo
Tlf: 22 42 42 02
Fax: 22 42 42 15
Web: www.ssmm.no
E-post: post@ssmm.no

Rogaland

SMSO Rogaland
(Besøksadresse: Gravasvn 36)
Postboks 39 Sentrum
4306 Sandnes
Tlf: 51 97 19 00/98077080
Fax: 51 62 89 01
E-post: post@smso-rogaland.no
Web: www.smso-rogaland.no

Sør-Trøndelag

Senter mot Incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag
Parkveien 17
7030 Trondheim
Tlf: 73 89 08 80
E-post: smiso-st@smiso-st.no
Web: www.smiso-st.no

Telemark

Senter mot seksuelle overgrep Telemark
Langbrygga 6
3724 Skien
Tlf: 35 50 55 60
Fax: 35 50 55 61
E-post: post@smstelemark.no
Web: www.smstelemark.no

Troms

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms
Søndre Tollbodgt. 9, 3 etg
Postboks 1231
9262 Tromsø
Tlf: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no
Web: www.smiso.no

Vest-Agder

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Agder
Markensgt. 37, 2 etg
Postboks 330
4663 Kristiansand S
Tlf: 38 07 11 11
Fax: 38 02 93 49
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: www.smso-agder.no

Vestfold

Incestsenteret i Vestfold
Glitneveien 22
3151 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 77
Fax: 33 32 69 09
E-post: senteret@incestsenteretivestfold.no
Web: www.incestsenteretivestfold.no

Østfold

Krise og incestsenteret i Fredrikstad
Postboks 515
1612 Fredrikstad
Tlf: 69 95 55 60

Web: http://www.blaakors.no/admin/common/getImg.asp?FileID=1090