Lege

Fastleger

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i fastlegeordningen, må du selv finne en allmennlege å gå til. Dersom du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan finne og bytte fastlege selv

I tjenesten Min Fastlege kan du:

  • Finne ut hvilken fastlege du har pr idag
  • Bytte fastlege
  • Melde deg inn eller ut av Fastlegeordningen
  • Finne fastlegen til dine barn under 16 år som bor på samme adresse som deg
  • Bytte for barna eller melde dem inn/ut av ordningen

Du kan reservere deg mot at internettløsningen kan brukes for ditt fødselsnummer. Ta i tilfelle kontakt med fastlegekontoret på telefon 810 59 500.

Egenandel

Vanligvis må du betale en egenandel. For at du ikke skal betale mer enn egenandelen, må legen ha fastlegeavtale med kommunen. For å finne ut om legen har slik avtale, kan du gå inn på MinFastlege, eller kontakte Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) på telefon 810 59 500

  • Du har rett til å få dekket utgiftene selv om du går til en fastlege som ikke har deg på sin liste.
  • Ved øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstid kan du kontakte den kommunale legevakten.
  • Hvis du går til en allmennlege som ikke er fastlege, eller til en privat legevakt, må du betale alle kostnader selv.


Frikort

Behandling hos lege inngår i frikortordningen egenandelstak 1. Du må betale egenandeler inntil du når egenandelstaket. Da kan du søke NAV lokalt om frikort. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandeler resten av året.