Spesielt for barn og unge


Alarmtelefonen for Barn og Unge

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon. Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg? Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse? Telefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

http://www.116111.no


Barn og unge

Barn og unge er et eget nettsted for barn og unge som lever i en familie hvor noen misbruker alkohol, tabletter, eller bruker narkotika. Her kan du møte andre som har det på samme måte som deg, samt få vite mer om rusmisbruk og hvordan det påvirker hele familien.

https://www.barnogunge.no


Barneombudet

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

http://www.barneombudet.no


Barnevernsvakten

Siden er en portal med informasjon om barnevernvakter og akuttsituasjoner. Siden har adresseinformasjon til alle landets barneverntjenester og barnvernvakter. Siden er tilrettelagt for barn, unge, foreldre og andre voksne. Den har også informasjon til offentlige ansatte og om offentliges meldeplikt, og nyhetsinformasjon vedrørende barnevernvakter som retter seg inn mot ansatte.

http://www.barnevernvakt.no


Barnehuset

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn og unge hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep, vold, barnemishandling, kjønnslemlestelse og barn som har vært vitne til vold.

www.barnehuset.com


MORILD

Morild en side for deg som har en far eller mor med psykiske problemer. Barn og unge som lever med psykiske problemer i familien er like forskjellige som alle andre barn og unge. Her på morild kan du lese om andre i samme situasjon, få informasjon og stille spørsmål og få svar.

https://www.morild.org


Redd Barna nettvett

Redd Barna arbeider for å beskytte barn og unge mot seksuelle krenkelser via nettet. Selv om de fleste barn og unge tar forholdsregler på nettet og ikke blir utsatt for seksuelle krenkelser eller overgrep, er det viktig å informere om forholdsregler som barn kan bruke. På disse sidene kan du få råd om hvordan du som voksen bedre kan engasjere deg i barnas internett- og mobilbruk, hvordan du kan lære dem å sette grenser og hvordan du kan støtte dem dersom de opplever noe ubehagelig. Det er viktig at barn og voksne sammen har dialog om hva som skjer på nettet, slik at barna kan bruke nettet på en trygg måte.

http://nettvett.reddbarna.no


Trygg bruk

Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. Vi bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier

http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/

Ung helse
Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Vi gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter

http://www.ung.no


800 Trygg

http://www.800trygg.no