Incestsentrene i Norge

Akershus

Incestsenteret i Follo
Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 30
Fax: 64 97 23 35
E-post: post@so-senteret.no
Web: www.incestsenteretifollo.no

Aust-Agder

Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Arendal
Langbryggen 13, 4 etasje
4801 Arendal
Tlf: 37020200/91 78 90 35
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: www.smso-agder.no

Buskerud

Buskerud regionens Incestsenter
Haugesgt. 1
PB 237 Bragenes
3001 Drammen
Tlf: 32 04 58 00
E-post: bris@drammen.kommune.no
Web: www.brisenter.org

Finnmark

Smiso Vest Finmark

Øvrevei 67

9515 Alta

Telefon: 78434693/95464338

web: www.altakrise.no

Nora Krise og incestsenter
Amtmannsgt. 4
PB 347
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 60 60
Fax: 78 99 60 61
E-post: info@norasenteret.no
Web: www.norasenteret.no

Samisk krise- og incestsenter
Boks 97
9730 Karasjok
Tlf: 78 46 70 88
E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no
Web: http://www.krisesenter.com/index.html

Hedmark

Eva`s Støttesenter
(Besøksadresse: Storgata 16)
Postboks 242
2401 Elverum
Tlf: 62 41 18 62
Fax: 62 41 65 99
E-post: post@evas-stottesenter.no
Web: www.evas-stottesenter.no

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep – Hamar
Lindbergbakken 3 B
2318 Hamar
Tlf: 62 53 34 01
E-post: post@smisohamar.no
Web: www.smisohamar.no

Hordaland

Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland
St Jacobsplass 9, 1. etg
5008 Bergen
Tlf: 55 90 49 90
E-post: post@smih.no
Web: www.smih.no

Møre og Romsdal

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Møre og Romsdal
Moldeliveien 9
6413 Molde
Tlf: 71 11 51 55
Fax: 71 11 51 56
E-post: smiso@smiso-mr.no
Web: www.smiso-mr.no

Nord-Trøndelag

Senter mot Incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag

E-(Besøksadresse: Staupslia 41)
Postboks 126
7601 Levanger
Tlf:  74052030
Mobil: 46936977
E-post: smio@smi.nt.no
Web: www.smi.nt.no

Nordland

Senter mot incest og seksuelle overgrep-Nordland
Peter Bachsgt.11
Postboks 138
8651 Mosjøen
Tlf: 75173050/46936760
E-post: post@smiso-nordland.no
Web: www.smiso-nordland.no

Oppland

Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS
Glassverksgata 5
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 14 00
E-post: post@smiso-oppland.no
Web: www.smiso-oppland.no

Gudbrandsdalen krise og incestsenter

Postboks 128
2601 Lillehammer
Tlf: 61 27 92 30
Fax: 61 27 92 25
E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Oslo

Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo
Postboks 568 Sentrum
(besøksadresse: Akersgt. 1-5, inngang 1, 4 etasje)
0105 Oslo
Tlf: 23 31 46 52 ( kl. 08.00-14.00) Administrasjon
Tlf: 23314650 Rådgivning
Fax: 23 31 46 51
E-post: postmaster@smioslo.no
Web: www.sentermotincest.no

SSMM, Senter for seksuelt misbrukte menn
Postboks 821 Sentrum
Besøksadresse:
Skippergata 30
0104 Oslo
Tlf: 22 42 42 02
Fax: 22 42 42 15
Web: www.ssmm.no
E-post: post@ssmm.no

Rogaland

SMSO Rogaland
(Besøksadresse: Gravasvn 36)
Postboks 39 Sentrum
4306 Sandnes
Tlf: 51 97 19 00/98077080
Fax: 51 62 89 01
E-post: post@smso-rogaland.no
Web: www.smso-rogaland.no

Sør-Trøndelag

Senter mot Incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag
Parkveien 17
7030 Trondheim
Tlf: 73 89 08 80
E-post: smiso-st@smiso-st.no
Web: www.smiso-st.no

Telemark

Senter mot seksuelle overgrep Telemark
Langbrygga 6
3724 Skien
Tlf: 35 50 55 60
Fax: 35 50 55 61
E-post: post@smstelemark.no
Web: www.smstelemark.no

Troms

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms
Søndre Tollbodgt. 9, 3 etg
Postboks 1231
9262 Tromsø
Tlf: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no
Web: www.smiso.no

Vest-Agder

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Agder
Markensgt. 37, 2 etg
Postboks 330
4663 Kristiansand S
Tlf: 38 07 11 11
Fax: 38 02 93 49
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: www.smso-agder.no

Vestfold

Incestsenteret i Vestfold
Glitneveien 22
3151 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 77
Fax: 33 32 69 09
E-post: senteret@incestsenteretivestfold.no
Web: www.incestsenteretivestfold.no

Østfold

Krise og incestsenteret i Fredrikstad
Postboks 515
1612 Fredrikstad
Tlf: 69 95 55 60
Web: http://www.blaakors.no/admin/common/getImg.asp?FileID=1090