Nyttige linker


Advokatenhjelperdeg.no

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere. Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

http://www.advokatenhjelperdeg.no

ATV
ATV er en privat stiftelse med finansiering både fra det offentlige, fond og private givere. ATV er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://www.atv-stiftelsen.no


Angstringen

En Angstring er en selvhjelpsgruppe som består av mennesker som har bestemt seg for å bearbeide sin egen angst i samspill med andre.

http://www.angstringen.no


Blålys

Blålys er en interesseorganisasjon for mennesker utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner. Blålys bygger på individuelt medlemskap og er åpen for alle mennesker som er utsatt for seksuelle overgrep i nære relasjoner, samt for  pårørende.

http://www.blalys.no


Helseleksikon på Internett

http://www.helsenett.no


Institutt for klinisk sexologi og terapi

IKST er en privatklinikk som tilbyr psykoterapi til mennesker som strever og opplever vansker med sin seksualitet. Vi har solid kompetanse innen sexologi og psykoterapi, og kan tilby både individualterapi, parterapi og terapi med barn og unge. Behandlerne ved institutt for klinisk sexologi og terapi har lang erfaring og høy kompetanse på arbeid med seksuelle problemer.

http://sexologi.no


Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser er en selvhjelpsorganisasjon
IKS driver med selvhjelp, ikke behandling. Selvhjelp innebærer å samarbeide uten profesjonelle helesarbeidere som ledere. Personer med felles problemer kommer sammen og støtter hverandre i en vanskelig situasjon.

http://www.iks.no


Jentevakta
• arbeider for jenter og kvinners rett til sin egen seksualitet, og rett til fri abort
• jobber mot at jenter skal oppfattes eller behandles som objekt, og mot ideal som hemmer og kontrollerer jenters kropp
• arbeider mot alle former for undertrykking og overgrep som jenter og kvinner daglig utsettes for, av både andre personer og på samfunnsnivå

http://www.jentevakta.com


JURK

JURK drives av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo, og vi yter gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder. Vårt tilbud gjelder kvinner over hele landet, og vi har ingen inntekstgrenser. All hjelp er gratis. Vi tar ikke imot saker på e-post. JURK jobber også rettspolitisk for å bedre kvinners stilling i lovverket.

http://www.jurk.no/no/front/

http://www.jus.no


Kirkens Ressurssenter

Kirkens Ressurssenter er et diakonalt kompetansested for kirke og samfunn. Vi tilbyr sjelesorg og terapi, individuelt og i gruppe, for kvinner og menn med overgrepserfaringer. I tillegg har vi en telefontjeneste som er tilgjengelig hver dag i kontortiden. Til kirkelig ansatte og frivillige tilbyr vi undervisning og veiledning.

http://www.kirkens-ressurssenter.no


Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

http://voldsoffererstatning.no


Lovdata

Lovdatas nettsted på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.

http://www.lovdata.no


Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

http://www.nkvts.no


Norsk Selvhjelpsforum

NSF er rådgivnings og samarbeidspartner for offentlige myndigheter/etater, interesse- og frivillige organisasjoner, fag- (forsker) miljøer, off. bedrifter og enkeltmennesker.

http://www.selvhjelp.no


Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre finnes i dag i 14 byer med god geografisk spredning. Det har blitt etablert to nye kontorer i løpet av det siste året, og utbygging pågår. På denne nettsiden vil ofre for kriminalitet kunne finne nytting generell informasjon. Hvert av de fjorten RKK kontorene har sitt eget område med lokal informasjon.

http://kriminalitetsofre.no

Stine Sofies Stiftelse
Stine Sofies Stiftelse er en uredd og kraftfull stemme for voldsutsatte barn og deres pårørende. Vi skal bekjempe voksnes vold og overgrep mot barn. Dette gjør vi ved å forebygge og avdekke vold, ivareta det voldsutsatte barnet og dets pårørende, og styrke deres rettsikkerhet gjennom å påvirke myndighetene.

http://www.stinesofiesstiftelse.no


Politiet

Benytt 02800 for å kontakte ditt lokale politi og politiets nødtelefon 112 hvis du er i nød. Se ellers kontaktinformasjon i menyen til venstre for politidistrikter, politistasjoner og lensmannskontorer.

https://www.politi.no


Politiet tipslinje for seksuelle overgrep mot barn og informasjonsside om nettrelaterte overgrep mot barn

Begrepet rød knapp er politiets mulighet til å synliggjøre seg på nettsteder hvor barn og unge ferdes.

https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&nm=0&menu=1


Støttetelefonen for kriminalitetsofre

Hvem kan ringe støttetelefon? Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning.

http://stottetelefon.no


Utsatt mann

Det siste året har menn fra ulike deler av Norge, arbeidet fram denne nettsiden. De har møttes til flere samlinger i Oslo, der produksjon av tekst, bilder og film har stått på programmet. Det har og vært tid til erfaringsutveksling og til å gi hverandre råd og styrke. Og ikke minst har det vært rom for god mat og mye hygge.

http://utsattmann.no