Om oss

Stortinget besluttet i mars 2005 at det skulle opprettes en landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn og pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. I desember 2005 besluttet Barne- og likestillings departementet at Incestsenteret i Vestfold skal drive og betjene landsdekkende telefon.

Landsdekkende telefon skal være et tilbud ha en lavest mulig terskel.

Målgruppe

 • Incest- og seksuelt misbrukte jenter
 • Incest- og seksuelt misbrukte gutter
 • Incest- og seksuelt misbrukte kvinner
 • Incest- og seksuelt misbrukte menn
 • Pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte
 • Målsetning

  Hovedmålet for landsdekkende telefon er å hjelpe seksuelt misbrukte til å få en bedre livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge.

  Verdisyn

  Landsdekkende telefons verdigrunnlag bygger på et humanetisk menneskesyn, som legger hovedvekten på det “indre”. Telefonen arbeider etter en helhetlig forståelse av den enkeltes behov for trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse, respekt og selvrealisering.

  Grunntanken er at hvert menneske oppfatter, forstår og tolker sin egen situasjon. Ut fra denne forståelse og innsikt avgjør den enkelte hvordan vedkommende skal handle. Et viktig arbeid er å hjelpe den enkelte til å øke sin trygghetsfølelse og sin selvrespekt, slik at vedkommende kan føle seg friere, og i større grad kunne makte å realisere sine evner, anlegg og interesser.