Styret

Styret ved landsdekkende telefon er det samme styret som Incestsenteret i Vestfold. Styret er telefonens øverste organ. Styret skal påse at telefonen har en kvalifisert Daglig leder og motivere Daglig leder og ansatte til å oppnå resultater i forhold til målsetting. Styret skal delta i utarbeidelse og fastlegge mål, strategier og verdinormer for telefonen og se til at de tiltak styret bestemmer blir satt ut i verk. Påse at informasjonssystemer, rutiner og beslutninger finnes, slik at Daglig leder kan utføre sine oppgaver.